logo mob crni

logo crni
logo crni
T Logo 3c p DE
logo filmofeel 2017

app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 

Pravila za prijavu filmova

Sukladno članku 48. Statuta Pulskog filmskog festivala, a u svrhu što jasnijih uputa za prijavu filmova donose se
PRAVILA ZA PRIJAVU FILMOVA
64. Pulski filmski festival 15.-22. srpnja 2017.

 

Rad Pulskog filmskog festivala reguliran je Statutom i Pravilnikom o statusu i financiranju. Kako bi prijave bile što kvalitetnije ispunjene i jasnije, donosi se njihovo tumačenje dato u obliku ovih Pravila za prijavu filmova.


1. OPĆI UVJETI

1. Javni poziv za prijave u natjecateljski dio programa 64. Pulskog filmskog festivala raspisuje se za dvije programske kategorije:

1) Hrvatski program - pravo prijave imaju svi hrvatski igrani filmovi i manjinske igrane koprodukcije duže od 70 minuta.

2) Kratka Pula - pravo prijave imaju svi hrvatski kratki i srednjemetražni igrani filmovi, kratki i srednjemetražni dokumentarni filmovi, dugometražni dokumentarni filmovi, animirani filmovi, promidžbeni filmovi, eskperimentalni filmovi, glazbeni spotovi, dramske serije, dokumentarni serijali.

2. Rok za prijavu filmova traje od 16. ožujka do 6. travnja 2017. u ponoć.
3. Filmovi se prijavljuju putem službene online prijavnice na mrežnoj stranci Pulskog filmskog festivala www.pulafilmfestival.hr
4. Prijaviti se mogu filmovi proizvedeni 2016. ili 2017. godine.
5. Filmove mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.
6. Pulski filmski festival ne uzima naknadu za prijavu filmova i ne plaća naknadu za prikazivanje filmova u Hrvatskom programu i Kratkoj Puli.
7. Prijavnica i prijavljeni filmovi moraju udovoljavati odredbama Statuta Pulskog filmskog festivala i ovim Pravilima.


2. IZBOR FILMOVA I REZULTATI

Filmove bira Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala.
Festivalsko vijeće može, na prijedlog umjetničkog ravnatelja, u Hrvatski program izvan konkurencije uvrstiti film koji ne ispunjava uvjete iz članka 6. Statuta
Prioritetni status za prikazivanje u Areni načelno imaju filmovi iz Hrvatskog programa koji nisu na bilo koji način distribuirani ili prikazivani u Republici Hrvatskoj.
Rezultati izbora filmova bit će objavljeni nakon sjednice Festivalskog vijeća u svibnju na službenoj mrežnoj stranici
Pulskog filmskog festivala i putem medija.
Sudionici prijava bit će službeno obaviješteni o rezultatima izbora putem e-mail adrese naznačene u prijavnici.


3. OCJENJIVAČKI SUD

Članove ocjenjivačkog suda predlaže Umjetnički ravnatelj i odobrava Festivalsko vijeće Pulskog filmskog festivala.
Ocjenjivački sud za Hrvatski program sastoji se od predsjednika i četiri člana, a ocjenjivački sud za Kratku Pulu od predsjednika i dva člana.
Festivalsko vijeće imenuje Ocjenjivački sud najkasnije 30 dana prije početka Festivala.


4. NAGRADE

Nagrade u kategoriji Hrvatski program – hrvatski film:

1. Velika zlatna arena za najbolji film (prima producent)
2. Zlatna arena za režiju
3. Zlatna arena za scenarij
4. Zlatna arena za glavnu žensku ulogu
5. Zlatna arena za sporednu žensku ulogu
6. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu
7. Zlatna arena za sporednu mušku ulogu
8. Zlatna arena za kameru
9. Zlatna arena za montažu
10. Zlatna arena za glazbu
11. Zlatna arena za scenografiju
12. Zlatna arena za kostimografiju
13. Zlatna arena za masku
14. Zlatna arena za oblikovanje zvuka
15. Zlatna arena za specijalne efekte u filmu
16. Zlatna arena za vizualne efekte u filmu

Nagrada Breza dodjeljuje se najboljem debitantu iz jedne od navedenih kategorija nagrada.

Nagrade u kategoriji Hrvatski program – manjinska koprodukcija:
1. Zlatna arena za najbolji film
2. Zlatna arena za režiju
3. Zlatna arena za glumačko ostvarenje
Ocjenjivački sud za Hrvatski program (hrvatski film, manjinska koprodukcija) zadržava pravo ne dodijeliti nagrade u svim predviđenim kategorijama, ukolikon ocijeni da određeno filmsko dostignuće ne odgovara kriterijima.
Ukoliko se nagrada dodjeljuje filmu, odnosno audiovizualnom djelu iz Hrvatskog programa (hrvatski film, manjinska koprodukcija) neovisnog proizvođača nastalom po narudžbi pojedinog nakladnika televizije, producentom takvog filma smatra se neovisni proizvođač.

Nagrade u kategoriji Kratka Pula:

Ocjenjivački sud za Kratku Pulu dodijelit će nagrade prema posebnoj odluci.


5. PRAVA I OBVEZE

Podnošenjem obrasca prijave producent jamči za točnost navedenih podataka te da je autor ili nositelj autorskih prava filma.
Organizator Festivala ima pravo izvršiti provjeru podataka kod svih navedenih producenata i produkcijskih kuća nakon zaprimanja prijave i tražiti dodatne potvrde i dokumentaciju.
Organizator Festivala i njegovi zastupnici, djelatnici, suradnici i predstavnici ne odgovaraju za neovlašteno uvrštavanje sadržaja u film koje može biti temelj za potraživanja trećih osoba.
Organizator Festivala ima pravo koristiti sve materijale koji su sastavni dio prijavnice te isječak filma u promotivne svrhe.
Organizator Festivala će zadržati i koristiti selekcijsku kopiju filma isključivo u arhivske i nekomercijalne svrhe.
Ukoliko je autor suglasan selekcijski primjerak filma bit će uvršten u Festivalsku videoteku koja je dostupna isključivo akreditiranim profesionalcima tijekom Festivala.
Organizator Festivala preuzima odgovornost za službenu projekcijsku kopiju filma od prispijeća u festivalski ured do vraćanja kopije producentu ili drugoj odgovornoj osobi po ovlaštenju producenta. U slučaju oštećenja kopije tijekom Festivala, Organizator Festivala će nadoknaditi isključivo materijalnu vrijednost fizičke kopije (uz predočenje računa). Organizator Festivala ne preuzima odgovornost za kopije izgubljene u dostavi, osim ako do gubitka nije došlo njegovom odgovornošću.
Troškove slanja selekcijske kopije te promotivnih materijala te njihovo osiguranje snosi producent, a troškove vraćanja Organizator Festivala.
Producent se obvezuje da neće otkazati prikazivanje filma na Festivalu nakon objave službenog programa. U slučaju otkazivanja protivno navedenome, Organizator Festivala zadržava pravo na naknadu nastale štete.
Organizator Festivala je ovlašten napisati vlastiti tekst o odabranom filmu za katalog festivala, programe, letke i druge promotivne materijale.
Producenti i redatelji nagrađenih filmova na Pulskom filmskom festivalu mogu spomenuti naziv nagrade, godinu i ime festivala u svim promotivnim materijalima filma.
Svaki odabrani film prikazat će se tijekom Festivala najviše četiri puta.


6. TEHNIČKI UVJETI

Službena projekcijska kopija
U službenom natjecateljskom programu Festivala mogu se prikazivati samo tehnički ispravni filmovi na:
1. 35mm vrpci i DCP-u (Hrvatski program)
2. DCP-u, digitalnoj datoteci ili Blu Ray-u (Kratka Pula) 35 mm vrpca
Format slike - 1.85:1 ili 2.35:1; Zvuk – mono, stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje DCP
Format slike - 1.85:1 ili 2.39:1; Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje
Nazivi na DCP datoteci moraju biti u skladu s konvencijom imenovanja DCP-a.
Više informacija na: http://digitalcinemanamingconvention.com/
(Molimo da se filmovi dostave na tvrdom disku u standardnom CRU kućištu >= 7200 okr/min i vanjskim napajanjem (220V), sa svom dodatnom opremom za spajanje (kablovi, napajanje). Tvrdi diskovi moraju biti formatirani u ext2/ext3 ili NTFS datotečnom sistemu).
Producenti su obvezni službenu projekcijsku kopiju dostaviti Festivalu najkasnije do 23. lipnja 2017. za Kratku Pulu i najkasnije do 5. srpnja 2017. za Hrvatski program, radi tehničke provjere ispravnosti kopije. Za filmove dostavljene nakon navedenog datuma, Festival ne jamči tehničku kontrolu kopije niti tehničku ispravnost službene i javne projekcije filma.
(Ukoliko DCP zahtjeva digitalni šifrirani ključ (KDM) molimo da ključeve pošaljete na mail: kdm@pulafilmfestival.hr najkasnije do 23. lipnja 2017.)

Digitalna datoteka

Format slike - 4:3 ( 1.33:1 ) ili 16:9 (1.77:1 ); Video format - MPEG4 ; Rezolucija slike - min 1920x1080p; Kodek - H264; Bitrate - max. 30000 kbit/s; ; Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje
Blu Ray Format slike - 4:3 ( 1.33:1 ) ili 16:9 (1.77:1 ); Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje


7. UPUTE ZA PRIJAVU FILMOVA

Prijavnica je dostupna OVDJE.
Prilikom ispunjavanja prijavnice preporuča se korištenje ovih Pravila zbog detaljnih tumačenja stavki iz prijavnice.
Prijavnicu treba valjano i u potpunosti ispuniti te poslati putem online obrasca (prijavnicu nije potrebno slati poštanskim putem).
Potvrda o prijavi i prijavnica bit će dostavljene na e-mail adresu producenta naznačenu u prijavnici.

Prijavnica se sastoji od 6 dijelova:

1) IZBOR KATEGORIJE

Hrvatski program - hrvatski film:
filmovi koji su dobili potporu na natječaju HAVC-a kao hrvatske produkcije kao i filmovi u kojima je hrvatski produkcijski udio ili sudjelovanje hrvatskih filmskih umjetnika veći od 50%.

Hrvatski program - manjinska koprodukcija:
filmovi u kojima je udio hrvatskog producenta (uključujući potporu HAVC-a, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) najmanje 10% ukupnog proračuna filma i koje se mogu kvalificirati kao službene koprodukcije prema odredbama Europske konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.

(Filmovi koji se prijavljuju u Hrvatski program ne smiju biti kraći od 70 minuta)

Kratka Pula – Kratki (do 30') i srednjemetražni (do 70') igrani film
Kratka Pula - Kratki (do 30') i srednjemetražni (do 70') dokumentarni film
Kratka Pula - Dugometražni dokumentarni film
Kratka Pula - Animirani film
Kratka Pula - Promidžbeni film
Kratka Pula - Eksperimentalni film
Kratka Pula - Glazbeni spot
Kratka Pula - Dramska serija
Kratka Pula - Dokumentarni serijal

(Program Kratka Pula je otvoren i za manjinske koprodukcije koje se prijavljuju putem istih prijavnica po kategorijama kao i hrvatski filmovi, uz obaveznu naznaku hrvatskog produkcijskog udjela u prijavnici.)

(U Kratku Pulu ne mogu se prijaviti filmovi nastali u produkciji akademija: Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, Akademija likovne umjetnosti u Zagrebu, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Sveučilišni studij glume, medija i kulture u Rijeci, Umjetnička akademija u Osijeku, Umjetnička akademija u Splitu te ostalih hrvatskih visokoškolskih ustanova.)

2) PODACI O PRODUCENTU
3) PODACI O FILMU
4) PODACI O AUTORIMA
5) TEHNIČKI PODACI
6) PRILOZI
6.1. Minimalno 6 fotografija iz filma u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg, min. veličina 2600px širine)
6.2. Popis svih uloga s imenima glumaca/ protagonista (u pdf formatu)
6.3. Popis hrvatskih filmskih umjetnika koji su sudjelovali u nastanku filma – samo za manjinske koprodukcije (u pdf formatu)

Nakon izvršene prijave, prijavnicu nije moguće naknadno mijenjati.
Ako u prijavnici nije navedena poveznica za gledanje i preuzimanje selekcijske kopije filma potrebno je poslati DVD format filma ili prenosivi hard disk s digitalnom datotekom najkasnije do 6. travnja 2017. na poštansku adresu: Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula


8. FILMOVI KOJI SU UVRŠTENI U SLUŽBENI PROGRAM FESTIVALA DUŽNI SU DO 15. SVIBNJA 2017. ELEKTRONSKIM

PUTEM (Wetransfer, Dropbox) NA E-MAIL ADRESU: tamara.zec@pulafilmfestival.hr POSLATI:

1. Fotografiju redatelja u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg ili tiff, min. veličina 2600px širine) te bio-filmografiju (do 600 slovnih mjesta) na hrvatskom i engleskom jeziku.
2. Redateljsku izjavu (do 600 slovnih mjesta) na hrvatskom i engleskom jeziku (u word dokumentu).
3. Fotografiju producenta u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg ili tiff, min. veličina 2600px širine) te bio-filmografiju (do 600 slovnih mjesta u word dokumentu) na hrvatskom i engleskom jeziku.
4. Fotografije glumaca u glavnim ulogama u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg ili tiff, min. veličina 2600px širine) i njihove biografije (do 600 slovnih mjesta po biografiji u word dokumentu) na hrvatskom i engleskom jeziku (ukupno do 2400 slovnih mjesta).
5. HD foršpane filma do 30 sekundi (za potrebe besplatne promidžbe na HRT-u i prikazivanje na svečanom otvaranju) i do 60 sekundi (za reklamne ekrane Festivala) na hrvatskom i engleskom jeziku (podnaslovljena verzija).
6. Plakat visoke rezolucije u PDF formatu dimenzija 125 × 250 cm (za potrebe izrade promidžbenih plakata od strane Festivala - odnosi se isključivo na Hrvatski program)
7. Radio spot u trajanju do 30 sekundi (za potrebe besplatne promidžbe na Hrvatskom radiju i drugim postajama).
8. Dijalog listu filma u word dokumentu na hrvatskom i engleskom jeziku.
9. Press kit filma (ukoliko je dostupan) za potrebe novinara i promidžbe tijekom Festivala.
10. 15 filmskih plakata B1 formata poštanskim putem na adresu: Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula.


9. PRIHVAĆANJE UVJETA

Podnošenjem prijave prihvaćaju se svi uvjeti navedeni u Statutu Pulskog filmskog festivala i Pravilima za prijavu filmova. Prijavnica vrijedi u elektronskom obliku i važeća je bez potpisa i žiga.


10. KONTAKT

Kontakt e-mail za sve dodatne informacije: tamara.zec@pulafilmfestival.hr
.

T Logo 3c p DE

logo filmofeel 2017


app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
image

Lokacije

14 festivalskih lokacija

Opširnije
predsjednica hr

Min kulture logo

GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu

pulaplus