logo mob crni

logo crni
logo crni
T Logo 3c p DE
logo filmofeel 2017

app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 

Festivalsko vijeće

Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće.
Festivalsko vijeće ima 13 članova.
Festivalsko vijeće donosi program i financijski plan Festivala te prati njegovo ostvarivanje.

Članovi Festivalskoga vijeća:
1. MINISTARSTVO KULTURE, Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, ujedno i predsjednica Festivalskog vijeća
2. ISTARSKA ŽUPANIJA, Valter Flego, župan
3. GRAD PULA – Kabinet gradonačelnika, Boris Miletić, gradonačelnik
4. HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR, Daniel Rafaelić, ravnatelj
5. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Kazimir Bačić, Glavni ravnatelj HRT-a
6. DRUŠTVO HRVATSKIH FILMSKIH REDATELJA, Danilo Šerbedžija, predsjednik
7. HRVATSKO DRUŠTVO FILMSKIH DJELATNIKA, Maja Vukić, predsjednica
8. HRVATSKA UDRUGA PRODUCENATA, Boris T. Matić, predsjednik
9. JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL, Jasna Jaklin Majetić, predsjednica Upravnog vijeća
10. ISTARSKA ŽUPANIJA, Valter Boljunčić
11. ISTARSKA ŽUPANIJA, Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu
12. GRAD PULA, Klara Udovičić

Po jednoga člana Festivalskoga vijeća imenuju ministar kulture, istarski župan i gradonačelnik Pule.

Sjednicama Festivalskoga vijeća prisustvuju ravnatelj i umjetnički ravnatelj bez prava glasa.
Ravnatelj i umjetnički ravnatelj ne mogu biti članovi Festivalskog vijeća.
Festivalsko vijeće donosi poslovnik o svojem radu.

T Logo 3c p DE

logo filmofeel 2017


app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
image

Lokacije

14 festivalskih lokacija

Opširnije
predsjednica hr

Min kulture logo

GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu

pulaplus